Peuteropvang

 

Peuteropvang is tijdens schoolweken voor kinderen van 2 tot 4 jaar mogelijk op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen.

Gediplomeerde pedagogisch medewerksters begeleiden uw kind. Ze knutselen samen, doen spelletjes en spelen buiten. Natuurlijk kent zo’n ochtend peuteropvang ook rustmomenten. De peuters hebben een vast dagprogramma, steeds aan de hand van een thema. We zorgen met een erkend VVE programma, dat uw kind optimaal wordt voorbereid op de gang naar school. De kinderen vermaken zich prima bij ons!.

 

De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Afhankelijk van de grootte van de groep wordt de groep geleid door 1 of 2 gediplomeerde groepsleidsters.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de taalontwikkeling en aan de doorgaande lijn peuteropvang basisschool. We hopen met deze manier van werken een kwalitatief goede voorschoolse voorziening te zijn. Uiteraard blijft het speelse voorop staan en wordt er volop gezongen, geknutseld en gespeeld!

 

Sluitingen........

In de schoolvakanties is er geen opvang. Tevens zijn wij gesloten op navolgende feestdagen, voor zover deze niet op een zaterdag of zondag vallen: Nieuwjaarsdag, Paasdagen, Koningsdag, 5 mei (1x in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, de beide Pinksterdagen, eerste en tweede Kerstdag.

 

Klachtenregeling........

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang in Baarn.

Veiligheid en gezondheid...............

Kinderopvang De Basis houdt zich aan de landelijke regels die zijn opgesteld om ziekte en ongevallen te voorkomen. Jaarlijks wordt er een Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd. Deze inventarisatie beschrijft de risico’s ten aanzien van veiligheid en gezondheid die de opvang van kinderen met zich meebrengt. Resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden op de site van de GGD Groningen. Er is een plan van aanpak waarin beschreven wordt welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s te reduceren.

 

Vierogenprincipe.................

Er heerst hier een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Indien een leidster alleen werkt, proberen we op die bewuste dag ook een stagiaire in te zetten en is er iemand op kantoor aanwezig. De leidster is daardoor nooit alleen in het gebouw.

 

Meer info?

Dat kan altijd! U kunt bellen naar Kinderdagverblijf De Basis, tel. 0594-631266

en vragen naar Mannie Cazemier.